Home > Welkom

Welkom
Welkom op de website van de Nederlandse School Auckland.

Met deze website willen wij ouders en belangstellenden informeren en laten zien wat onze school voor de kinderen en voor de ouders kan betekenen.

De Stichting Nederlandse Taal en Cultuur in Auckland is sinds 1 juni 1994 aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland.
Per 1 Januari 2014 had het Nederlands ministerie van onderwijs besloten om alle subsidie aan scholen in het buitenland stop te zetten.  Na vele protesten en acties van de stichting NOB,ouders, bedrijven, leerkrachten en leerlingen heeft het kabinet in 2018 geleidelijk aan weer de subsidie voor scholen in het buitenland ingevoerd. In de afgelopen 25 jaar is er gestaag gebouwd aan de ontwikkeling van onze school en is het ‘schooltje’ omgevormd tot een school die een vaste plaats inneemt in het leven van tal van kinderen in de Nederlandse gemeenschap in Auckland.

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 26-01-2022