School informatie > Leren lezen, hoe gaat dat?

Leren lezen, hoe gaat dat?
Op een gegeven moment gaan kinderen ontdekken dat bij een bepaalde letter een bepaalde klank hoort. Dit is een belangrijke stap op weg naar het zelf lezen van woorden. De wereld van letters, woorden en boeken gaat open. 

Je eigen naam kunnen schrijven is voor de meeste kinderen de eerste kennismaking met de geletterde wereld. Ze ontdekken dat er een verband bestaat tussen die geheimzinnige tekens en wat die tekens betekenen.

Aan de hand van platen worden de eerste basiswoorden geleerd. Hiermee leert het kind nieuwe woorden maken. (boom en roos worden b oo s). 

Geleidelijk aan worden alle letters en tweeklanken (ui, ie, eu, ei, ou, au, ij) behandeld en kan het kind nieuwe woorden lezen.
Hoe verder de ontwikkeling, des te groter wordt de woordenschat en het begrijpen van de gelezen zinnen. Dit alles groeit uit tot zelf snellere, langere, moeilijkere zinnen maken en verhalen en boeken lezen. 

Oefening baart kunst en dus ook hier, thuis veel voor- en meelezen. Wij gebruiken in groep 3 voornamelijk de methode " Veilig Leren Lezen " en bij de oudste kleuters starten we met " Van beginnende geletterdheid tot lezen". alle kinderen hebben een Eigen map waarin we de werkbladen bewaren.

© Nederlandse School Auckland, laatste wijziging op 09-01-2018