top of page

Hybride onderwijs

Online lessen

De Nederlandse school Auckland biedt online lessen aan voor kinderen tussen de 5 en 14 jaar oud die vloeiend Nederlands spreken en verstaan. De lestijden zijn 1 uur per week op maandag, dinsdag of woensdag na schooltijd van 16 tot 17 uur.

Het huiswerk bedraagt 30 - 60 min per week, afhankelijk van de leeftijdsgroep.

Ook worden er verschillende contactdagen georganiseerd in Auckland waaraan de kinderen kunnen deelnemen.

Er zitten ongeveer 6 leerlingen in de klas.

Online juffen.png

Voor wie?

Kinderen vanaf 5 jaar kunnen deelnemen als ze op de dagschool een beetje hebben leren lezen en schrijven. Zij starten met de methode "Veilig Leren Lezen ". De nadruk in deze lessen ligt voornamelijk op het leren lezen en schrijven van de letters/ klanken /tweeteken en dubbel klanken.

Materialen en kosten

Het lesmateriaal wordt verzorgd.

De kosten voor een 10 weekse term bedragen:

 1 kind: $250, 2 kinderen: $450, 3 kinderen: $550. De onderdelen van de les zijn begrijpend lezen, taal en spelling. Ook besteden we tijd aan cultuur, geschiedenis en actualiteiten die betrekking op Nederland en Europa hebben. We maken gebruik van de volgende methodes: Taal in Beeld, Spelling op maat, Alles in een, Nieuwsbegrip, Estafette en Veilig Leren Lezen.

Online kind.png
Option 1 - white.png

Voor wie nog geen Nederlands spreekt

Wil je Nederlands leren? Juf Evy geeft online taallessen aan kinderen en volwassenen die de Nederlandse taal nog niet spreken. Van het leren van de basis tot vloeiend leren spreken. 

Voor meer informatie email naar evyteachesdutch@gmail.com

bottom of page