top of page
Veelgestelde vragen.png
Page.png
Page.png

Wij wonen pas kort in Auckland. Moet ik wachten tot het nieuwe schooljaar begint?

Nee hoor, dat hoeft niet. Leerlingen kunnen het gehele jaar door instromen.

Op welke leeftijd mogen de kinderen beginnen?

In de term dat de kinderen 4 jaar worden mogen ze starten in onze kleutergroep

 

Hoe kan ik mijn kinderen inschrijven?

Mochten jullie interesse hebben om de jullie kind in te schrijven , neem dan eerst telefonisch contact op met Sabine 0212060214. Ons inschrijfformulier vindt U hier.
 

Wat zijn de lestijden? 
De lestijden voor alle klassen zijn op de donderdag van 15 tot 17.30 uur.

Kan ik privé lessen of online lessen organiseren via de Nederlandse school Auckland?

Online lessen worden georganiseerd voor kinderen die te ver van de leslocatie af wonen en graar willen deelnemen aan Nederlands taal onderwijs. Zie hiervoor het hoofdstuk : online lessen op onze website.

 

Ik ben zelf Nederlandstalig, maar mijn kinderen spreken nauwelijks Nederlands. Kunnen ze toch naar de Nederlandse school in Auckland??

We zijn een school voor kinderen die al Nederlands kunnen spreken en verstaan. De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland omschrijft deze groep kinderen als NTC-richting 1 en 2. 

Mogen Vlaamse kinderen ook komen?

De Vlaamse overheid draagt jaarlijks toe aan de subsidie die door het NOB wordt uitgekeerd. Vlaamse leerlingen zijn van harte welkom!!

 

Wij willen een paar maanden rondreizen in Nieuw Zeeland, maar nu eist de leerplichtambtenaar in Nederland dat we gedurende die periode ingeschreven staan bij een Nederlandse school in het buitenland. Kunnen we ons bij jullie inschrijven?

Inschrijving bij de Nederlandse school in Auckland is niet voldoende. Schrijft u de kinderen in bij de Wereldschool, dan levert dit in de regel geen problemen op met de leerplichtambtenaar. ​
 

Ik zie dat de lessen al om 15 uur beginnen, maar de school van onze kinderen is pas om 15 uur klaar?

We vragen of de ouders de kinderen eerder van de dagschool kunnen ophalen. Op deze manier missen de ouders het verkeer en kunnen wij op tijd met de les starten. Het bijgevoegde formulier kunt U downloaden om bij de dagschool vrijstelling te vragen om de kinderen eerder op te halen. Bijgaande het formulier om voor de lesmiddag van de Nederlandse school vrijstelling te krijgen.

bottom of page