top of page
Page.png
Bird.png
Dutch flag _edited.png
Onze school.png
Cloud.png

De Nederlandse school in Auckland geeft onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur voor Nederlands sprekende kinderen met de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Dit komt overeen met groep 1 t/m groep 8 in Nederland en het laatste jaar kleuters t/m einde lagere school in Vlaanderen. De school is voor kinderen van expats en voor kinderen van Nederlandse en Vlaamse ouders die zich in Nieuw Zeeland gevestigd hebben.

 

We maken gebruik van taal- /lees- en spellingmethodes die ook in Nederland op basisscholen gebruikt worden. ( Ik en Ko, veilig leren lezen, Taal op Maat, Taal in beeld, Grip op lezen, Nieuwsbegrip,Goed gelezen en spelling ).1 keer per jaar nemen we vanaf groep 4 en 5 Cito begrijpend lezen & spelling toetsen af en vanaf groep 3 testen we het AVI leesniveau van de leerlingen.

 

We hebben een (mobiele) bibliotheek, organiseren vakantie lesdagen, oudergesprekken,en vieren we cultuurdagen zoals Koningsdag, Sinterklaas, pasen, en kinderboekenweek. In ons vierjaarlijks schoolplan vindt U onze lange termijn visie en voornemens voor de komende vier jaar. In de jaarlijkse schoolgids staat informatie over vakantiedagen en plannen voor het schooljaar.

Belgian flag _edited.png
Cloud.png
bottom of page